Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

מבחני מיון באנגלית נערכים באמצעות שני סוגי מבחן שונים, האחד, מבחן אמי"ר הנערך במלואו בכתב, והשני, מבחן
אמיר"ם המיושם במלואו באופן ממוחשב. שני המבחנים יחד מיועדים לצרכי בחינת רמת האנגלית של הנבחן/ת וזאת כחלק
מהגשת מועמדותו למסלולי לימוד שונים במוסדות הלימוד האקדמיים בישראל.

הבדל מהותי בין שני סוגי המבחנים קשור לעובדה שמבחן אמיר הינו מבחן כלל ארצי ואילו מבחן אמירם הינו מבחן פנים-מוסדי. הבדל זה יבוא לידי ביטוי כאשר הנבחנים במבחני אמי"ר יוכלו "למשוך" את הציון המשוקלל אותו הם קיבלו בין מוסד לימודים אחד למשנהו, ואילו הנבחנים במבחני אמירם ידרשו לעבור את המבחן בכל פעם מחדש במידה והם יהיו מעוניינים לעבור ממוסד לימודים אחד לאחר במהלך תקופת הלימודים.

הבדל נוסף בין שני סוגי המבחנים קשור לרמת השאלות המוצגות לנבחנים. במבחני אמירם הנערכים באופן ממוחשב, רמת
השאלות מותאמות לרמת הידע הכללי של הנבחן בשפה האנגלית, כאשר בשלב הראשון של המבחן הנבחן נדרש לענות על
שאלות ברמת קושי מסוימת ובהתאם לתשובות אותן הוא מספק, המערכת הממוחשבות מתאימה את השאלה הבאה בהתאם
לרמתו. לדוגמא: תשובה נכונה על שאלה מסוימת תציב בפני הנבחן רמת קושי גבוהה יותר בשאלה הבאה. מנגד, במבחני אמיר,
רמת הקושי של המבחן תקפה לכלל הנבחנים באותו מועד והיא איננה מותאמת לתשובות הנכונות/ לא נכונות אותן סיפק הנבחן לשאלה הקודמת. שני סוגי המבחנים מורכבים משלושה חלקי מבחן שונים, האחד, השלמת משפטים לקטעי טקסט מובנים, השני, שאלות ניסוח מחדש והשלישי שאלות בנושא הבנת הנקרא.

כיצד תוכלו לדעת לאיזה מבחן עדיף לכם להירשם?

מבחני אמיר ומבחני אמירם נערכים במספר מועדים שונים במהלך השנה, כאשר ההחלטה לאיזה מבין סוגי המבחנים כדאי
לכם לגשת, תלויה בראש ובראשונה ברצון האישי של כל נבחן/ת. כיום, באמצעות שירותי ייעוץ והכוונה לבחירת מסלולי הלימוד,
תוכלו לקבל גם ייעוץ והכוונה בנוגע לשיטת הבחינה המותאמת לכם יותר (מבחן בכתב או מבחן ממוחשב). בכל אופן, לשני
סוגי הבחינות קיימים כיום מסלולי הכנה באמצעות קורסים מקצועיים המיועדים לצרכי היכרות מוקדמת של הנבחן/ת עם תכני
הבחינה וכדומה. קורסי ההכנה השונים לקראת מבחני אמיר ו/או מבחני אמירם, יוכלו לסייע לכם להיערך בהתאם לסוג המבחן
בו תבחרו ולהכיר את כל הטכניקות היישומיות לניהול זמנכם במהלך הבחינה. זכרו:  הציון המשוקלל במבחני אמיר/אמירם ייקבע
האם תחויבו בקורסי חובה בשפה האנגלית במהלך תקופת הלימודים או שתהיו פטורים מכך, ולכן אנו ממליצים לכל אחד ואחת
מכם להירשם לקורסי אמיר/אמירם.

להרשמה ללימודי משפטים וקבלת הצעת מחיר השאירו פרטים כאן

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן