תכני לימוד

שיווק שירותים

שנת לימוד: ג סמסטר: אחר סוג התוכן: סיכום קורס מקצוע לימוד: כלכלה ומנהל עסקים – שיווק שירותים שם המרצה: ד"ר יערית